Naslov in kontakt

Naslov in kontakt

ODDELKA ZA TEHNIKO

Naslov

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Oddelek za tehniko

Koroška cesta 160
2000 Maribor
Slovenija

e-naslov

e-naslov: tehnika.fnm@um.si

Telefon

tel.: +386 2 22 93 844

Predstojnik

ODDELKA IN INŠTITUTA

Predstojnik oddelka:
dr. Andrej Flogie
e-naslov: andrej.flogie@um.si

Predstojnik Inštituta za sodobne tehnologije:
ddr. Boris Aberšek
e-naslov: boris.abersek@um.si

X