The Impact of Innovative ICT Education and AI on the Pedagogical Paradigm

Da bi poasemeznik lahko bil dober učitelj, mora pridobiti širok nabor različnih vrst interdisciplinarnega znanja. Izobraževanje učiteljev je deloma sestavljeno iz učenja “učnega jezika” (področja) in ustreznih s tem povezanih veščin. Poglobljeno razumevanje možnih izbir in odločitev zahteva tudi bogatejše besedišče, kot je na voljo v vsakdanjem jeziku. Na sistemski ravni mora izobraževalni sistem posameznika obravnavati kot osnovni gradnik družbe in nadalje upoštevati posameznikovo zavest, povezano z njegovo čustveno inteligenco. Ker je človekova zavest nekaj povsem edinstvenega in lastnega posamezniku, bo treba zgraditi nekakšno posploševanje, ki bo prispevalo dovolj v smislu novosti in napredka, da bo dovolj inovativno za namene poučevanja in učenja.

Knjiga bo povzročila kognitivno disonanco in intelektualno nelagodje, saj raziskuje kognitivne teorije in navdihuje raziskovalce in učitelje, da posodabljajo in poživljajo nekatere teorije, ki so bile v njihove misli vpete že od njihovih šolskih let. Da bi se to zgodilo, knjiga bralcem ponuja veliko dragocenih spoznanj in predstavlja nove izkušnje, ki izhajajo iz alternativnih učnih praks.

Monografija dostopna na povezavi.

X