Society 5.0 and Literacy 4.0 for the 21st Century

Sodobna družba, družba prihodnosti, bo od nas zahtevala, da razvijemo povsem nova znanja, veščine in kompetence. V tem pogledu je funkcionalna pismenost med ključnimi kompetencami za družbo 21. stoletja, ki je na Japonskem znana kot Society 5.0 ali tako imenovana “super pametna družba”. Kakovostni preskok iz družbe 3.0, industrijske družbe, v družbo 4.0, znano tudi kot informacijska družba, so že zaznamovali računalniki in njihova procesorska moč v obliki skoraj neomejene pomnilniške zmogljivosti. Po drugi strani smo ljudje kot inteligentna bitja v zadnjih nekaj stoletjih malo napredovali glede moči obdelave informacij in zmogljivosti shranjevanja. Premik v super pametno družbo, torej v družbo 5.0, si težko predstavljamo samo z ljudmi, ki so osrednji liki teh sprememb glede na njihovo omejeno procesorsko moč in pomnilniško zmogljivost. Družba prihodnosti, super pametna družba, bo zagotovo tehnološka družba, družba neodvisnih in pametnih sistemov, ki jih bo bolj ali manj upravljala in usmerjala umetna inteligenca (AI), ker je to edini način, da pridemo do tako imenovane super pametne družbe. V takšnem okolju bo za ljudi, ki bodo vse bolj odvisni od tehnologije, ključnega pomena, da ne bodo sposobni komunicirati s sebi enakimi, torej drugimi ljudmi, temveč tudi razumeti tehnologijo in umetno inteligenco ter z njo komunicirati na tak ali drugačen način.

Delo se osredotoča na pismenost 21. stoletja in/ali družbo 5.0 v ožjem smislu. Z drugimi besedami, poudarek je na branju, pisanju in komunikacijskih procesih kot del digitalne pismenosti ali pa kot del paradigme digitalne, tehnološke in inženirske pismenosti 4.0/5.0. Glavne teme v delu so razdeljene v devet temeljnih poglavij, vključno z naslednjimi: Razvoj človeške družbe in funkcija komunikacijskih veščin in medijev, Zgodovinski razvoj komunikacijskih medijev, Pismenost in umetna inteligenca ter Smer razvoja družbe v 21. stoletju Stoletje.

Več informacij o delu je dostopnik na povezavi.

X