Inštitut za sodobne tehnologije

O inštitutu

ZA SODOBNE TEHNOLOGIJE

Inštitut za sodobne tehnologije sestavljajo raziskovalci Oddelka za tehniko. Posvečajo se raziskovalnim področjem tehniških ved ter konstruiranja. Največji obseg dela opravijo na področju vzgoje in izobraževanja ter specialne didaktike. Posebno pozornost pa namenjajo tudi specialnim razvojnim znanjem. Raziskovalna področja inštituta obsegajo razvoj modelov poučevanja, področja kognitivne nevroznanosti in filozofije duha, inteligentne tutorske sisteme in pametna učna okolja ter povezavo tehniških znanosti in njihov prenos v poučevanje. Na inštitutu si prizadevajo vključevati mlade raziskovalce in študente doktroskih študijskih programov. Delo inštituta za sodobne tehnologije sega na tri neodvisna področja in eno multidisciplinarno oz. transdisciplinarno področje. Vsa pa tvorijo integrativno celoto.

Raziskovalna organizacija: Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Naziv inštituta: Inštitut za sodobne tehnologije
Predstojnik inštituta: red. prof. ddr. Boris Aberšek
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Kontaktirajte nas: povezava

Delo in zadolžitve

INŠTITUTA ZA SODOBNE TEHNOLOGIJE

Projektno delo

Poglej

Raziskave

Poglej

Doktorski študij

Poglej

Publikacije

Poglej
X