Doktorski študij

Naslednje mesečno srečanje doktorskih študentov bo potekalo v petek, 23. 4. 2021, ob 17. uri. Srečanje bo potekalo na daljavo v MS Teams.

Dokumentacija

NAVODILA, OBRAZCI, ZAPISNIKI

Izpitna prijavnica

Navodila za oddajo doktorske disertacije v obliki znanstvenih del:
Sklep Senata FNM

Informacije

O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU

Študijski program 3. stopnje Tehnika – področje izobraževanja (doktorska šola)

Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2009 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo. Prenova potrjena na Senatu UM: 28. 11. 2017.

Klasifikacija KLASIUS-P:
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 
14 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev
0114 – Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo
Vodja študijskega programa: red. prof. ddr. Boris Aberšek
Koordinator študijskega programa: doc. dr. Andrej Flogie
Trajanje študija: 4 leta (8 semestrov)
Število kreditnih točk ECTS: 240
Pridobljeni strokovni naslov: doktor znanosti, doktorica znanosti, dr.
X